Правила прийому

 • Правила прийому-2018
 • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
 • Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
 • Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра.
 • Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).
 • Додаток 5. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), щодо яких застосовуються пункти 6.2, 10.3 Правил прийому до ЗНУ в 2018 році.
 • Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.
 • Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Запорізького національного університету в 2018 році.
 • Додаток 8. Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України у Запорізькому національному університеті в 2018 році.
 • Додаток 9. Правила прийому до аспірантури Запорізького національного університету в 2018 році.

Умови прийому МОН України до вищих навчальних закладів України в 2018 році

 • Умови прийому до ВНЗ України в 2018 році
 • Наказ МОН України Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році
 • Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі в 2018 році
Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.