Студенти-фінансисти в стінах Мелітопольського управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області

У рамках навчальної практики 14 лютого 2017 року студенти 1-2 курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснили ознайомчу екскурсію до Мелітопольського управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області. Основна мета екскурсії – ознайомлення студентів факультету зі специфікою діяльності казначейської служби.

Захід розпочала начальник Мелітопольського управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області Людмила Леонідівна Шакуріна. Вона ознайомила присутніх з архітонікою фінансової системи держави, інституціями, які її забезпечують, функціями та організацією роботи Державної казначейської служби України, розкрила історичні аспекти становлення цієї важливої для держави структури.

Головний бухгалтер Мелітопольського управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області Ірина Володимирівна Греджева розкрила загальні засади організації казначейської справи, розповіла про відмінності казначейства від банківських структур. Цікавою була розповідь про використання інструменту казначейської позики в системі виконання бюджетних зобов’язань.

Перед присутніми виступили завідуючі секторами: витрат, надходжень, інформаційних технологій. Вони акцентувала свою доповідь на питаннях специфіки використання дотацій, субсидій, субвенцій в системі міжбюджетних трансфертів. Розкрили перед студентами структуру кадрового забезпечення казначейської служби області, детально зупинилася на питаннях порядку проходження етапів щодо майбутнього працевлаштування в системі казначейства.

Сьогодні Мелітопольське управління Державної казначейської служби України Запорізької області обслуговує 20 бюджетів, 40 розпорядників коштів державного бюджету, 73 розпорядників місцевого бюджету та 47 одержувачів бюджетних коштів, 8 інших клієнтів.

Процес обслуговування клієнтів в порівнянні з 1996 роком значно автоматизовано, менше часу затрачається на обслуговування клієнтів. Казначейством України з метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі обслуговування в органах Казначейства прийнято рішення про запровадження електронної форми обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства – Казначейство» з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій.

Основними завданнями управління казначейської служби є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, серед яких здійснення розрахунково-касового обслуговування, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операції з коштами бюджетів всіх рівнів, ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів, складання фінансової та бюджетної звітності, проведення контрольних заходів та надання консультативної допомоги учасникам бюджетного процесу в межах визначених повноважень.

Як показав час, органи Казначейства стали необхідним елементом структурної перебудови відносин між суб’єктами фінансової діяльності Україні, що дало змогу максимально ефективно використовувати державні фінанси в інтересах суспільства. Казначейство стало повноважним партнером органів державної влади та місцевого самоврядування.

Як завжди не дала спокою доповідачам допитливість студентів факультету, котрі поставили ряд цікавих та актуальних питань до працівників казначейської служби в області. Насамкінець начальника Мелітопольського управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області щиро подякувала слухачам за увагу та запросила студентів до проходження практики в структурі казначейської служби нашого регіону.

Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.