У виші оприлюднили наказ ректора Миколи Фролова «Про встановлення карантину з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та послаблення протиепідемічних заходів у ЗНУ»

Нормативний акт розробили відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» і Протоколу № 18 від 21.05.2020 року позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області.

Відтак, із метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, з урахуванням епідемічної ситуації з 22.05.2020 року до 22.06.2020 року у Запорізькому національному університеті та його відокремлених структурних підрозділах установлюють карантин, продовживши його дію. Відзначимо, що загалом встановили карантин постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2».

Організацію освітнього процесу у виші здійснюватимуть за дистанційною формою. Проведення поточного і семестрового контролю (у т.ч. екзамени, захист курсових проектів (робіт), звітів про проходження практики) проводитимуть із застосуванням дистанційних технологій навчання. При організації роботи в університеті керуватимуться Тимчасовим положенням про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Запорізькому національному університеті, затвердженим наказом ректора ЗНУ від 21.05.2020 року № 230. Також декани факультетів, директори коледжів, директор Інженерного інституту на період сесії та атестації розроблять та затвердять графіки присутності викладачів на кафедрах для проведення консультацій, прийому академічних заборгованостей, поточного та семестрового контролю для здобувачів освіти, які не мали змоги (технічних, програмних можливостей, зв’язку та ін.) для роботи за дистанційною формою.

Графіки, безперечно, доведуть до відома здобувачів освіти. Крім того, плануватиметься проведення атестації здобувачів освіти і роботи атестаційних комісій згідно з затверджених графіків в очній (аудиторній) формі. При організації роботи в очній (аудиторній) формі забезпечуватимуть дотримання співробітниками, викладачами, здобувачами освіти санітарних норм згідно з вимогами щодо проведення таких заходів в умовах епідеміологічної ситуації (згідно з чинними Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області та ін.).

Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.