У ЗНУ оприлюднили наказ ректора «Про продовження дії карантину та послаблення протиепідемічних заходів у ЗНУ»

Наказ ректора Миколи Фролова № 190 від 07.05.2021 року «Про продовження дії карантину та послаблення протиепідемічних заходів у ЗНУ» регулює важливі нюанси подальшої діяльності ЗВО в умовах пандемічної ситуації.

У документі йдеться про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 року № 405 « Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», протоколу № 15 від 30.04.2021 року позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області, протоколу № 16 від 06.05.2021 року, наказується:

  1. Із метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, продовжити в Запорізькому національному університеті та відокремлених структурних підрозділах ЗНУ із урахуванням епідемічної ситуації карантин до 30.06.2021 року.
  2. Організацію освітнього процесу з 11.05.2021 року здійснювати за змішаною (очно/дистанційною) формою відповідно до затвердженого графіку. При організації роботи керуватись: Тимчасовим порядком організації освітнього процесу в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженим наказом ректора № 341 від 20.08.2020 року; Положенням про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в Запорізькому національному університеті, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 29.09.2020 року.
  3. Деканам факультетів, директорам коледжів, директору Інженерного навчального-наукового інституту:

3.1. Планувати проведення сесії та атестації здобувачів освіти, роботу екзаменаційних комісій згідно із затвердженими графіками в очній формі.

Як виняток, за заявою здобувача освіти підсумковий семестровий контроль та атестація можуть відбуватись за дистанційною формою (з використанням технологій дистанційного навчання) на підставі розпорядження декана (директора).

3.2. На період залікових тижнів, сесії та підсумкової атестації скласти та затвердити графіки присутності викладачів на кафедрах для проведення консультацій, добору балів, прийому академічних заборгованостей здобувачів освіти. Графіки довести до відома здобувачів освіти.

3.3. При організації роботи в очній формі забезпечити дотримання співробітниками, викладачами, здобувачами освіти санітарно-епідеміологічних вимог згідно з чинним законодавством і локальними нормативними актами ЗНУ.

  1. Деканам факультетів, директорам коледжів, керівникам структурних підрозділів на період введення карантину:
  • здійснювати контроль за дотриманням працівниками санітарно-гігієнічних норм;
  • не допускати до роботи працівників із симптомами вірусного захворювання;
  • здійснювати контроль за дотриманням працівниками режиму роботи.

1900001.pdf

Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.