Кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Напрям підготовки – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Напрям підготовки – 073 «Менеджмент»

Кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи здійснює підготовку фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за наступними спеціальностями:

Практична та поглиблена підготовка

Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. На кафедрі постійно проводиться поглиблена підготовка:

 • «Майстерність презентацій та публічних виступів»;
 • «Секретар-референт»;
 • «Готельний, курортний та туристичний бізнес».
1 2 3
4 5 6

Набуті професійні навички закріплюються під час проходження практик: виробничої (економічної), виробничої (переддипломної), навчальної (ознайомчої), виробничої (управлінської) на наступних базах:

 • ПАТ КБ «Приватбанк»;
 • ПАТ «УкрСиббанк»;
 • ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
 • ПАТ «ОТП Банк»;
 • ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»;
 • ПАТ «Мелком»;
 • ФГ «Наталія»;
 • Аудиторська фірма «Професіонал-інформ;
 • ПАТ «Державний ощадний банк України».
7 8 9
10 11 11

Кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи здійснює набір на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».