Кафедра «Здоров’я людини та фізичної реабілітації»

Спеціальність «Фізична реабілітація» належить до галузі

«Охорона здоров’я»

(Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 року)

Галузь знань – 022 «Охорона здоров’я»

Напрям підготовки – 227 «Фізична реабілітація»

Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації здійснює підготовку фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Зарахування абітурієнтів відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього оцінювання:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • біологія або географія.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Фізи́чна реабіліта́ція (англ. Physical therapy) — це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих.

Фізична реабілітація покращує якість лікування, прискорює процес відновлення функцій органів та систем, повертає працездатність, допомагає хворому розвинути навички самообслуговування, у випадках інвалідності пристосуватися до максимально активного життя у нових умовах, що відбулися внаслідок хвороби чи травми, а також до більш повної інтеграції в усі сфери його діяльності.

Комплекс реабілітаційних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають проводити з першого дня перебування хворого у лікарні. Проводяться вони за індивідуальними програмами протягом лікування у стаціонарі і продовжуються після ви­писки: в реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії, поліклініці тощо.

Основні засоби фізичної реабілітації

Фізична реабілітація може проводитися наступними засобами: лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, праце терапія і нетрадиційні засоби відновлення. Призначення засобів фізичної реабілі­тації, послідовність застосування її форм і методів визначається характером перебігу захворювання і загальним станом хворого, періодами і етапами реабі­літації, руховими режимами.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Навчальним планам для повного опанування студентами кваліфікації фахівця з фізичної реабілітації передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:

 • Анатомія людини, фізіологія людини, вікова фізіологія;
 • Основи фізичної реабілітації;
 • Реабілітаційні технології (масаж), нетрадиційні методи масажу;
 • Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • Біохімія, гігієна, загальна теорія здоров’я;
 • Лікувальна фізична культура;
 • Клінічна та лабораторна діагностика;
 • Косметологія та основи дієтології;
 • Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія;
 • Спортивна медицина, психологія здоров’я, психологія спорту;
 • Основи оздоровчого харчування, сучасні СПА-технології;
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів;
 • Фізична реабілітація різних вікових груп;
 • Інноваційні засоби реабілітації;
 • Методика занять зі спеціальними медичними групами;
 • Реабілітація в спорті;
 • Фізична реабілітація осіб з особливими потребами;
 • Фізична реабілітація різних нозологічних форм.

Практична підготовка

Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. На кафедрі постійно проводяться семінари та курси з різних напрямків фізичної реабілітації, таких як:

 • Масажист-реабілітолог;
 • Косметологія та основи дієтології;
 • Фітнес-тренер;
 • Методист ЛФК-реабілітолог;
 • Професійні курси по догляду за тілом.
1 2 3
4 5 6

Набуті професійні навички закріплюються під час проходження навчальної (ознайомчої), педагогічної та виробничої практик з фаху на наступних базах:

 • Центр реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів ММР ЗО;
 • ДЮСШ №1;
 • Мелітопольська міська поліклініка №1;
 • Загальноосвітні школи м. Мелітополя та Мелітопольського району;
 • Фітнес-клуби;
 • Спортивні та тренажерні зали.
7 8 9
10 11 12

Фахівці з фізичної реабілітації можуть працювати:

 • у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • вчителями корекційної гімнастики, валеології, викладачами фізичного виховання в закладах освіти;
 • керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією;
 • методист лікувальної фізичної культури;
 • косметолог-масажист;
 • масажист (приватна практика, медичні заклади тощо);
 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • фахівець із санаторно-курортної справи; 
 • інструктор фітнесу, тренер спортивні клуби, спортивно-оздоровчі табори;

 • фізреабілітолог, фізіотерапевт (медичні заклади, центри реабілітації, санаторії);
 • керівник державних органів управління фізичною культурою та спортом.