Кафедра «Здоров’я людини та фізичної реабілітації»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

22 – охорона здоров’я 227 – Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія

Спеціальність “Фізична терапія, ерготерапія”

(Фізична реабілітація)

належить до галузі «Охорона здоров’я»

(Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 року)

Галузь знань – 022 «Охорона здоров’я»

Напрям підготовки – 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації здійснює підготовку фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

Зарахування абітурієнтів відбувається за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО:

 • українська мова;
 • математика;
 •  біологія, або фізика, або хімія.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Фізична терапія — це здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції, розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції засобами фізичної реабілітації, проводити безпечну практичну діяльність для пацієнта\клієнта та практикуючого фахівця, здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним можливостям та потребам пацієнта\клієнта; здатність допомогти пацієнту\клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації, проводити оперативний поточний та етапний контроль стану пацієнта\клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.

В обов’язки фізичного терапевта входить:

 • оцінка функціонального стану пацієнта/клієнта і навколишнього його середовища;
 • визначення цілей втручання;
 • планування втручання;
 • вибір конкретних методів і прийомів втручання з наявних в його арсеналі фізичних методів впливу;
 • самостійне проведення та складання фізіотерапевтичної програми пацієнту/клієнту;
 • оцінка змін в стані пацієнта/клієнта, які відбулися в ході втручання, тобто проведення повторної оцінки по ходу і проведення індивідуальної програми допомоги;
 • оцінка ефективності втручання;
 • підбір та адаптація необхідних допоміжних засобів і спеціального устаткування;
 • навчання осіб, які доглядають або допомагають пацієнту/клієнту, необхідним прийомам допомоги, а також того, як правильно використовувати спеціальне обладнання для допомоги пацієнту/клієнту.

Ерготерапія – це спеціальність, яка ґрунтується на науково доведених фактах про те, що цілеспрямована, що має для людини зміст активність (діяльність) допомагає покращити його функціональні можливості (рухові, емоційні, когнітивні, психічні).

Цілями ерготерапії є:

 • Виявити наявні порушення, відновити або розвинути функціональні можливості людини, які необхідні йому в повсякденному житті (активності);
 • Допомогти людині з обмеженнями життєдіяльності стати максимально незалежною в повсякденному житті шляхом відновлення (розвитку) втрачених функцій, використання спеціальних пристосувань, а також адаптації навколишнього середовища;
 • Створити оптимальні умови для розвитку і самореалізації людини з обмеженими функціональними можливостями через його «зайнятість» в різних сферах життєдіяльності і, в кінцевому рахунку, покращити його якість життя.

Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії – експерт з рухів у сфері застосування фізичної реабілітації для корекції фізичного та психічного станів людини, відновленню рухів, навиків самообслуговування тощо, експерт з фізичної реабілітації. Добирає засоби і форми фізичної терапії, ерготерапії, розробляє методику їх застосування на різних етапах лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє та розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних навантажень на роботі й у побуті, сприяє його поверненню до активного життя.

Основні засоби фізичної терапії

Фізична терапія може проводитися наступними засобами: психотерапевтична дія, медикаментозна корекція, ЛФК (кінезотерапія), фізіотерапія, лікувальний масаж, дієтотерапія, механотерапія, працетерапія, курортно-санаторне лікування, музикотерапія, фітотерапія, аеротерапія, мануальна дія тощо. Призначення засобів фізичної терапії, послідовність застосування її форм і методів визначається характером перебігу захворювання і загальним станом хворого, періодами і етапами реабі­літації, руховими режимами.

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

Навчальним планам для повного опанування студентами кваліфікації фахівця з фізичної терапії, ерготерапії передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:

 • Анатомія людини, функціональна анатомія, динамічна анатомія, фізіологія людини, вікова анатомія та фізіологія;
 • Основи фізичної терапії, фізична терапія неповносправних осіб;
 • Реабілітаційний масаж, лікувальний масаж, нетрадиційні методи масажу;
 • Соціальна реабілітація, технології соціально-реабілітаційної роботи;
 • Фізіотерапія, механотерапія;
 • Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • Біохімія, гігієна, загальна теорія здоров’я;
 • Лікувальна фізична культура, ерготерапія;
 • Гідротерапія, СПА-масаж;
 • Естетична косметологія;
 • Дієтотерапія;
 • Кінезіологічне тейпування;
 • Догляд за хворими;
 • Фітнес-технології аеробного та силового спрямування, функціональний фітнес, аквафітнес, тощо;
 • Клінічна та лабораторна діагностика, функціональна діагностика;
 • Косметологія та основи дієтології;
 • Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія;
 • Основи патології, психологія здоров’я, арт-терапія у фізичній терапії;
 • Основи оздоровчого харчування, фізіологія харчування, сучасні СПА-технології;
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів;
 • Фізична терапія різних вікових груп;
 • Інноваційні засоби реабілітації;
 • Методика занять зі спеціальними медичними групами;
 • Основи медичних знань та основи догляду за хворими;
 • Фізична терапія осіб з особливими потребами;
 • Фізична терапія та ерготерапія при захворювання серцево-судинної системи;
 • Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях нервової системи;
 • Фізична терапія та ерготерапія при захворювання дихальної системи;
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях опорно-рухового апарату;
 • Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії;
 • Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях внутрішніх органів;
 • Фізична терапія різних нозологічних форм.

Практична підготовка

Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. Набуті професійні навички закріплюються під час проходження ознайомчої, навчальної та виробничої практики з фаху на наступних базах:

 1. Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідності Мелітопольської міської ради Запорізької області
 2. Мелітопольський інклюзивно-ресурсний центр
 3. КПН «Міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради
 4. КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської районної ради Запорізької області
 5. КЗ «Мелітопольський дитячий санаторій» 
 6. КУ «Територіальне медичне об’єднання Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради
 7.  Оздоровчий центр «ДАО»СПА-салон «San Blas», Центр відпочинку  та здоров’я «Розмарин» тощо.

 

На кафедрі постійно проводяться семінари, круглі столи та курси з різних напрямків фізичної терапії, ерготерапії, таких як:

 • Масажист-реабілітолог;
 • Косметологія та основи дієтології;
 • Фітнес-тренер;
 • Методист ЛФК-реабілітолог;
 • Професійні курси по догляду за тілом.
1 3

2

1

7

3

8

4

6

9

5

2

 Фахівці з фізичної терапії, ерготерапії можуть працювати:

 • у спеціалізованих установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • фізичний терапевт, ерготерапевт лікувально-профілактичних установ;
 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • вчителями корекційної гімнастики, валеології, лікувальної фізичної культури;
 • керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією;
 • методист лікувальної фізичної культури;
 • лікар фізичної та реабілітаційної медицини;
 • фізичний терапевт;
 • ерготерапевт;
 • дієтолог;
 • СПА-майстер;
 • косметолог-масажист;
 • масажист (приватна практика, медичні заклади тощо);
 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • фахівець із санаторно-курортної справи; 
 • інструктор фітнесу, тренер спортивні клуби, спортивно-оздоровчі табори;

 • фізреабілітолог, фізіотерапевт (медичні заклади, центри реабілітації, санаторії);
 • керівник державних органів управління.