Спеціальність «ДИЗАЙН»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

02 – культура і мистецтво 022  – Дизайн Графічний дизайн

 

 

 

Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету у м. Мелітополі – єдиний навчальний заклад у регіоні, який надає освітні послуги із підготовки фaхівців спеціальності 022 «Дизайн» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр».

Зарахування абітурієнтів відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього оцінювання:

 •  українська мова і література;
 •  історія України;
 •  творчий конкурс (рисунок, живопис, композиція).

Сфери діяльності дизайнерів: проектні установи, підприємства, фірми, агенції, авторські майстерні, що займаються художнім і технічним проектуванням інтер’єрів, виробів легкої промисловості, розробкою рекламної та поліграфічної продукції.

Підготовка фахівців спеціальності «Дизайн» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» протягом 4-х років за існуючими спеціалізаціями дає можливість оволодіти такими

знаннями:

 • володіння літературною та діловою українською мовою, базові знання з іноземних мов для професійного спрямування;
 • поглибленні знання з академічного рисунку та живопису;
 • поглибленні знання з антропології, пластичної анатомії, ергономіки, історії мистецтв, одягу та матеріальної культури, основ композиції, кольорознавства, основ гармонізації об’єктів дизайну;
 • поглибленні знання процесу дизайнерської діяльності, вимоги до об’єктів дизайнерської діяльності в галузі професійного спрямування;
 • поглибленні знання в галузі інформатики, комп’ютерної графіки, інформаційних та комп’ютерних технологій за фахом;
 • поглибленні знання з художнього та технічного проектування, конструювання об’єктів в галузі професійного спрямування, з залученням автоматизованих комп’ютерних систем тощо;
 • базові знання з матеріалознавства, технологічних процесів та технологічного обладнання в галузі професійного спрямування;
 • базові знання з рекламної діяльності та маркетингу.

уміннями:

 • розробка художніх ескізів (фор-ескізів, авторських) із застосуванням засобів та прийомів рисунку, живопису, графічних технік, комп’ютерної графіки, методів і засобів дизайну;
 • розробка технічних ескізів та складальних креслень дизайн-об’єктів із застосуванням комп’ютерних 2-D та 3-D програм;
 • конфекціонування (підбір матеріалів) проектних рішень;
 • розробка дизайн-проектів для різних умов виготовлення (авторського, індивідуального, промислового);
 • розробка проектно-конструкторської документації відповідно до вимог чинної нормативно-технічної бази;
 • організація матеріально-технічного забезпечення процесу проектування за фахом та контроль за рівнем якості його та результатів;
 • здатність удосконалювати існуючі дизайн-проекти у відповідності до вимог споживачів, здійснювати реконструкцію проектних підрозділів;
 • здатність до постійного підвищення загальнокультурного та професійного рівня власної особистості та спроможність покращенні рівня художнього смаку та запитів споживачів.
ФОТО 13а ФОТО 14а ФОТО 15а

Навчальним планам для повного опанування студентами кваліфікації дизайну передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:

 • Основи дизайну;
 • Рисунок;
 • Живопис;
 • Основи композиції;
 • Історія мистецтв та дизайну, історія матеріальної культури;
 • Комп’ютерна дизайн-графіка;
 • Кольорознавство;
 • Пластична анатомія;
 • Ергономіка;
 • Шрифти;
 • Основи проектування, комп’ютерне проектування та 3d-моделювання;
 • Основи рекламної діяльності;
 • Дизайн сайтів;
 • Оздоблювальні роботи в інтер’єрі, основи формоутворення дизайн-об’єктів;
 • Макетування і моделювання виробів;
 • Технічне моделювання дизайн-об’єктів.

Фахівці з дизайну можуть працювати:

 • дизайнерами у: будівельних компаніях та промислових підприємствах, газетах, видавництвах, рекламних агенціях та на телебаченні;
 • дизайнерами по рекламі, рекламісти;
 • художніми редактори, художниками;
 • макетниками художніх макетів;
 • WEB – дизайнерами;
 • декораторами;
 • керівниками студії декоративно-прикладного мистецтва;
 • викладачами спеціальних мистецьких закладів;
 • дизайнерами комп`ютерної графіки;
 • графічними дизайнерами.

Наші студенти:

 • навчаються за держзамовленням та за контрактом;
 • забезпечуються гуртожитком;
 • отримують державний диплом.
ФОТО 16а ФОТО 17а ФОТО 18а
ФОТО 19а ФОТО 20а ФОТО 21а