Спеціальність «КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

12 –  інформаційні технології

122 – Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки

 

 

 

 

Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету у м. Мелітополі – єдиний навчальний заклад у регіоні, який надає освітні послуги із підготовки фaхівців спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр».

Зарахування абітурієнтів відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього оцінювання:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • математика або географія.

Сфери діяльності комп’ютерні науки та інформаційні технології: проектні установи, підприємства, фірми, агенції що займаються інформаційним, технічним та ком’ютерною технікою, розробкою сайтів, серверів та написання нових програм.

Підготовка фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» протягом 4-х років за існуючими спеціалізаціями дає можливість оволодіти такими

знаннями:

 • володіння літературною та діловою українською мовою, базові знання з іноземних мов для спрямування;
 • програмування на: Delphi, C++, Java, PHP, Perl, HTML тощо;
 • поглибленні знання процесу інформаційної діяльності, вимоги до об’єктів діяльності в галузі професійного спрямування;
 • поглибленні знання в галузі інформатики, комп’ютерної графіки, інформаційних та комп’ютерних технологій за фахом;
 • базові знання з рекламної діяльності та маркетингу;
 • поглибленні знання з технічного проектування, конструювання об’єктів в галузі професійного спрямування, з залученням автоматизованих комп’ютерних систем тощо;
 • базові знання з матеріалознавства, технологічних процесів та технологічного обладнання в галузі професійного спрямування.

уміннями:

 • архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп’ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп’ютерної техніки.
 • будова та адміністрування ОС Windows , Linux, Unix; маршрутизація мережі.
 • технології передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.
 • видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.
 • будова Atmega (платформа Arduino), PIС.
 • розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.
 • установка і настройка СУБД MySQL.
 • мови програмування Assembler, C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML;
 • бібліотеки STL , MFC/VCL, Win32 API/POSICS, winsock;
 • об’є́ктно-орієнто́ване програмува́ння;
 • розробка ескізів із застосуванням засобів та прийомів графічних технік, комп’ютерної графіки;
 • розробка технічних ескізів та складальних креслень об’єктів із застосуванням комп’ютерних 2-D та 3-D програм;
 • комп`ютерний дизайн ( Corel Draw, Photoshop, 3ds max, Autocard);
 • розробка та обслуговування комп’ютерних мереж, баз даних, Internet- сайтів (1С, Paradox, MySQL), комп’ютерний дизайн (Corel Draw);
 • здатність до постійного підвищення загальнокультурного та професійного рівня власної особистості та спроможність покращенні рівня смаку та запитів споживачів;
 • організація матеріально-технічного забезпечення процесу проектування за фахом та контроль за рівнем якості його та результатів;
 • здатність удосконалювати існуючі проекти у відповідності до вимог споживачів, здійснювати програмування.
22 23 24

Навчальним планам для повного опанування студентами кваліфікації комп’ютерні науки та інформаційні технології передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:

 • Логічне програмування та штучний інтелект;
 • Комп’ютерне проектування;
 • Методика викладання математики та інформатики;
 • Захист інформації;
 • Математичний аналiз;
 • Інформаційні мережі;
 • Дискретна математика (для програмістів);
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Бази даних та iнфоpмацiйнi системи;
 • Програмування;
 • Комп’ютерна дизайн-графіка;
 • Основи рекламної діяльності;
 • Дизайн сайтів;
 • Розробка мобільних додатків (IOS, Android);
 • Комп’ютерне проектування та 3d-моделювання;
 • Системи і методи візуального програмування;
 • Операційні системи та системне програмування.

Фахівці з комп’ютерних наук  можуть працювати:

 • системними адміністраторами;
 • інженерами-програмістами;
 • технік із системного адміністрування;
 • IT спеціаліст технічної підтримки;
 • аналітик (з комп’ютерних комунікацій, комп’ютерних систем, комп’ютерного банку даних, операційного та прикладного програмного забезпечення; програмного забезпечення та мультимедіа);
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • інженер (з автоматизованих систем керування виробництвом, з комп’ютерних систем, з програмного забезпечення комп’ютерів);
 • технік-програміст;
 • інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики;
 • розробниками обчислювальних систем та комп`ютерних мереж;
 • начальниками відділу автоматизованих систем управління підприємством;
 • викладачами інформатики у навчальних закладах;
 • програміст-розробник БД ;
 • програміст С/С++ ;
 • програміст мобільних додатків (IOS, Аndroid);
 • WEB – дизайнерами;
 • фахівцем з комп’ютерної графіки.