Спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

07 – управління та адміністрування

073 – Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету у м. Мелітополі – навчальний заклад, який надає освітні послуги із підготовки фaхівців спеціальності 073 «Менеджмент» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр».

Зарахування абітурієнтів відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього оцінювання:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • математика або іноземна мова.

Підготовка фахівців спеціальності «Менеджмент» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» протягом 4-х років за існуючими спеціалізаціями дає можливість оволодіти такими

знаннями:

 • керівництво та координація роботи підприємств різних форм власності та різних форм діяльності;
 • реалізація загальних функцій управління;
 • тактичне управління первинними підрозділами;
 • ведення ділового співробітництва з іноземними партнерами;
 • складання бізнес-планів;
 • надання консультацій та допомоги державним і недержавним підприємствам з планування, організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації для керівників;
 • управління на рівні територіальних одиниць: економічне і соціальне планування, розробка стратегій розвитку, управління місцевими сировинними та матеріальними ресурсами, керування суспільними фондами;
 • планування, керівництво та координація кадрової та соціальної політики підприємств різної форми власності та сфер діяльності;
 • планування, організація та управління професійним навчанням та перепідготовкою кадрів на рівні підприємства, регіону, держави;
 • планування та організація системи оплати праці, аналіз структури заробітної плати;
 • ведення переговорів з персоналом та профспілками відносно системи та форм оплати праці;
 • здійснення поточної роботи з персоналом;
 • прикладні економічні дослідження;
 • надання послуг з працевлаштування;
 • робота в центрах зайнятості різних рівнів, біржі праці міського, районного та обласного рівнів.

вміннями:

 • володіння літературною та діловою українською мовою, базові знання з іноземних мов для професійного спрямування;
 • старт власного бізнесу та його розвиток;
 • управління персоналом;
 • організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • маркетингові дослідження зовнішнього та внутрішнього ринку;
 • стратегічний менеджмент.
ФОТО 16б ФОТО 17б ФОТО 18б

Навчальним планам для повного опанування студентами кваліфікації фінансів, банківської справи та страхування передбачено широкий спектр як економічних так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:

 • Економіка і фінанси підприємств;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;
 • Політична економія;
 • Економетрія;
 • Логістика;
 • Митне регулювання;
 • Регіональна та міжнародна економіка;
 • Фінанси, гроші і кредит;
 • Податковий менеджмент;
 • Міжнародні фінанси;
 • Фінанси підприємств;
 • Операційний менеджмент;
 • Організація управління промисловим підприємством;
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Персональний менеджмент;
 • Організаційний аналіз;
 • Фінанси малого бізнесу;
 • Ринок фінансових послуг;
 • Менеджмент персоналу;
 • Маркетинг;
 • Інвестування;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Фахівці з менеджменту можуть працювати:

 • керівниками підприємств різних форм власності, органів державної влади;
 • начальниками відділу маркетингу;
 • менеджер з персоналу;
 • економіст;
 • менеджер з туризму;
 • фахівець з аналізу ринку праці;
 • фахівців у міжнародних організаціях;
 • начальник відділу кадрів;
 • заступник начальника департаменту управління персоналу;
 • генеральний менеджер;
 • менеджер з адміністративної діяльності;
 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • керівник відділу (служби, управління);
 • менеджерів із постачання та збуту;
 • менеджерами з зовнішньоекономічних зв`язків, комерційної діяльності, досліджень ринку, інформації та реклами.