Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультаційну допомогу студент може отримати у деканаті факультету, на кафедрі, у заступника декана НПНР.

 

У деканаті факультету студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практики.

У заступника декана НПНР студент може отримати інформацію щодо:

 • загальні уявлення про навчально-виховний процес;
 • формування та розвиток у студентів здатності до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самоорганізації;
 • забезпечення підтримки індивідуальної чи групової допомоги;
 • консультування усіх учасників освітнього процесу;
 • підвищення психологічної компетенції суб’єктів освітнього процесу;
 • формування конкурентоспроможного фахівця.